Volg de livestream van het congres Nederland wereldleider proefdiervrije innovatie

27 juni 2017

Nederland moet in 2025 koploper zijn in proefdiervrije innovatie in alle onderzoeksgebieden. Daarom gaan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de KNAW en het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) op verzoek van staatssecretaris Van Dam aan de slag met het opstellen van een Agenda Proefdiervrije Innovatie.

Deze agenda is een roadmap voor het stapsgewijs vervangen van dierproeven door innovatief onderzoek zonder dieren. Op 27 juni 2017 is er hierover een congres waarvan u het ochtendprogramma via livestream kunt volgen.

  • Welke mogelijkheden zijn er voor proefdiervrije innovatie binnen de onderzoeksdomeinen?
  • Hoe zou de transitie eruit kunnen zien? 
  • Welke stappen zijn nodig om die te realiseren?

Volg de livestream op YouTube