Volgende stap in wetenschappelijke samenwerking met Indonesië

27 januari 2014

Hans Clevers, president van de KNAW, en Sangkot Marzuki, president van de Indonesische Academie van Wetenschappen ondertekenen op dinsdag 28 januari 2014 in Jakarta een bilaterale samenwerkingsovereenkomst (memorandum of understanding). Hiermee zetten de academies de volgende stap in een lange traditie van samenwerking tussen Nederlandse en Indonesische wetenschappers.

Indonesie

Voorafgaand aan de ondertekening vindt in Makassar de zevende Open Science Meeting plaats. Deze tweejaarlijkse conferentie over de wetenschappelijke samenwerkingsagenda is bedoeld voor Nederlandse en Indonesische wetenschappers, politici, ondernemers en ambtenaren.  Dit jaar staat de conferentie in het teken van wetenschap en samenleving. Armida Alisjahbana, de Indonesische minister van Nationale Planning en Ontwikkeling opende de conferentie eerder vandaag  waarna  KNAW-president Clevers  een keynote speech gaf. Hij benadrukte hierin hoe onmisbaar de wetenschappelijke samenwerking tussen Indonesië en Nederland is voor beide landen. Gezamenlijk onderzoek vindt plaats op het gebied van landbouw, bio-based economy, biodiversiteit, kust en mariene vraagstukken, infectieziekten, sociaal-economische veranderingen en mondiale processen.

Samenwerking

Onder de vlag van SPIN (Scientific Programme Indonesia – Netherlands) coördineert de KNAW samen met NWO al vijftien jaar wetenschappelijke samenwerking met Indonesië.  SPIN wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tot nu toe hebben meer dan zeshonderd Indonesische en Nederlandse wetenschappers gebruikgemaakt van de mogelijkheden die het programma hen bood. Concrete resultaten van de samenwerking zijn onder meer de  aanstelling van twee Indonesische academiehoogleraren, meer dan 350 publicaties en ontelbare presentaties op wetenschappelijke conferenties.

Noot voor de redactie

De zevende Open Science Meeting vindt plaats in Makassar, Indonesië en duurt nog tot en met 28 januari. In de digitale press room staan een persbericht over de conferentie en foto’s van de opening.
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vindt plaats in het Eijkman Instituut in Jakarta. Journalisten die de ondertekening willen bijwonen kunnen contact opnemen met Rahayu Liestyorini, +62 816 135 8809, +62 213 148 695, lies@eijkman.go.id. Met overige vragen kunt u terecht bij Helena van Oers (KNAW), 020 551 0863 en helena.van.oers@knaw.nl.

Meer informatie over het onderzoeksprogramma SPIN, incl. downloaden publicatie 10 years SPIN, looking ahead, looking back: www.knaw.nl/indonesia