Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Hongarije

3 juli 2019

De KNAW is bezorgd over de maatregelen van de Hongaarse regering die de autonomie van de instituten van de Hongaarse academie van wetenschappen en de academische vrijheid van de Academie in gevaar brengen. De KNAW onderschrijft het standpunt hierover van ALLEA, de Europese Federatie van wetenschapsacademies.

In juni 2019 riep de KNAW samen met ALLEA minister-president Rutte op om gepaste actie te ondernemen tegen de Hongaarse maatregelen die de academische vrijheid beknotten.

In 2018 drong de KNAW er bij de Hongaarse minister van innovatie en technologie al op aan om voorgestelde wetswijzigingen in Hongarije met betrekking tot de Hongaarse academie van wetenschappen te heroverwegen. 

Zie ook

KNAW- en ALLEA-brief aan Nederlandse minister-president (2019, pdf)

ALLEA-standpunt Hongarije (2019, pdf)

KNAW-brief aan Hongaarse minister (2018, pdf)