Persbericht NIOO-KNAW

Waarom natuurherstel tijd kost: relaties moeten groeien

8 februari 2017

Een Europese studie toont aan dat relaties in de bodem moeten groeien, dankzij bodemschimmels. De resultaten van dit onderzoek, onder leiding van het Nederlands Instituut voor Ecologie (een onderzoeksinstituut van de KNAW), zijn op 8 februari 2017 gepubliceerd in Nature Communications.

Bodemleven

De relaties in de bodem worden steeds sterker tijdens natuurherstel. Ook al zijn er op uit productie genomen landbouwgronden in het begin wel de grotere overkoepelende groepen bodemleven aanwezig, ze hebben dan nog maar weinig met elkaar. De relaties hebben ook letterlijk tijd nodig om te groeien, met een verbindende glansrol voor de schimmels. Het internationale team vergeleek de bodembewoners van graslanden uit heel Europa met elkaar. In Nederland deden de NIOO-onderzoeksvelden op de Veluwe mee.

Meer informatie

Lees het volledige bericht op de website van het NIOO-KNAW.

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) is met ruim 200 medewerkers en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de KNAW. Het is gespecialiseerd in de ecologie van het zoete water en het land. Sinds 2011 is het gevestigd in een duurzaam gebouwd onderzoekspand in Wageningen.

Logo NIOO