Persbericht Nederlands Herseninstituut

Wat is de rol van de hersenen bij pro-sociaal gedrag?

8 mei 2018

Selene Gallo van het Nederlands Herseninstituut van de KNAW onderzocht of de bereidheid om anderen te helpen wordt aangetast wanneer er een verandering van de activiteit in deze hersengebieden optreedt. Bij dit onderzoek moesten de proefpersonen kijken naar de pijn van een ander. De resultaten, op 8 mei 2018 gepubliceerd in eLife, zijn van groot belang voor ons begrip van de sociale aard van mensen en voor het vinden van behandelmethoden voor bepaalde aandoeningen, zoals psychopathie.

Een van de fundamenten van onze maatschappij is dat we mensen in nood helpen. Men gaat ervan uit dat we anderen helpen omdat we empathisch zijn en met ze meevoelen. Hersenonderzoek laat zien dat in onze hersenen bepaalde gebieden worden geactiveerd als we zien dat iemand pijn lijdt, daardoor lijkt het alsof we zelf die pijn voelen.

Om de onderzoeksvraag van Selene Gallo te beantwoorden gaven onderzoekers van het Social Brain Lab, onder leiding van Valeria Gazzola en Christian Keysers (Nederlands Herseninstituut, KNAW), proefpersonen de kans om de pijn (een tik op de hand) van andere proefpersonen te verlichten. Dit konden ze doen door af te zien van een deel van het geldbedrag dat ze anders mee naar huis konden nemen. Tijdens het nemen van deze beslissing werd hun hersenactiviteit gemeten, en veranderd.

De resultaten laten zien dat de activiteit in het hersengebied toenam wanneer de proefpersonen meer geld lieten lopen. De onderzoekers veranderden later de hersenactiviteit door het beïnvloeden van hersencellen, ook wel neuromodulatie genoemd. Normaal gesproken doneerden de proefpersonen meer geld naarmate de slachtoffers meer pijn kregen toegediend. Echter, wanneer ze de hersenactiviteit veranderden, vielen twee aan elkaar gerelateerde verschijnselen op: (a) deelnemers slaagden er minder goed in om in te schatten hoeveel pijn de slachtoffers leden en (b) ze pasten hun donaties niet langer aan, aan de behoefte van de slachtoffers. 

Verder lezen

Lees het volledige bericht op de website van het Nederlands Herseninstituut.

Netherlands Institute for Neuroscience

Het Nederlands Herseninstituut is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het verricht fundamenteel en strategisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen. Hierbij wordt onderzocht hoe de hersenen cognitieve functies – zoals bewustzijn, perceptie, beweging, leren en sociale interacties – mogelijk maken. Ook wordt onderzocht hoe deze functies verstoord raken bij hersenziekten.

Logo Nederlands Herseninstituut