Nieuwsbericht Rathenau Instituut

Zo denken Nederlanders over het aanpassen van embryo-DNA

26 januari 2021

Wat vindt het Nederlandse publiek van het aanpassen van het DNA van embryo’s? In de DNA-dialoog spraken Nederlanders hier met elkaar over. De resultaten van verschillende dialogen en deelonderzoeken van de DNA-dialoog zijn gebundeld in het rapport 'Zo denken Nederlanders over het aanpassen van embryo-DNA' van het Rathenau Instituut.

Het rapport schetst een beeld van de houding van de Nederlandse samenleving ten opzichte van het aanpassen van DNA in de vroege ontwikkeling van menselijke embryo’s, en dus van toekomstige personen. Daarmee kan het beleidsmakers en andere geïnteresseerden helpen om een mening te vormen en afwegingen te maken over dit veelzijdige en belangrijke onderwerp. Download het rapport van de website van het Rathenau Instituut.

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Logo Rathenau Instituut