A Space for Tolerance: Responses to Other Religious Groups in Medieval Indian Literature

Phyllis Granoff

2015 | 36 pagina's | ISBN 978-90-6984-692-7 | gratis

Phyllis Granoff, deskundige op het gebied van Indiase religies, gaf in november 2014 de 22e Gonda-lezing bij de KNAW. In haar lezing ging Granoff in op middeleeuwse verhalen uit de klassieke Indiase religies – Boeddhisme, Jaïnisme en Hindoeïsme – waarin sprake is van ontmoetingen tussen verschillende religies. De meeste verhalen gaan over conflicten tussen aanhangers van verschillende godsdiensten, maar er zijn ook verhalen waarin mensen van verschillende religies elkaar vinden.

Er zijn vele manieren om met andere religies om te gaan, maar steeds is men zich ervan bewust dat religieus pluralisme een uitdaging is voor alle lagen van de samenleving. In deze middeleeuwse Indiase verhalen wordt zonder meer erkend dat je moet accepteren dat er nu eenmaal mensen met een ander geloof zijn. Volgens Granoff zijn deze verhalen daarom verrassend actueel.

Phyllis Granoff is Lex Hixon Professor of World Religions aan Yale University (New Haven, Verenigde Staten).