Adviesrapport Commissie Verkenning Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening

Commissie Verkenning Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening

2016 | 51 pagina's | gratis

Voor wetenschappers aan Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen geldt de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Die dateert van 2004 en sindsdien is er veel veranderd in de wetenschap zelf en in het denken over goed wetenschappelijk gedrag.

Vier wetenschappelijke organisaties, de VSNU, NWO, de NFU en de KNAW hebben de Gedragscode grondig tegen het licht gehouden. De organisaties laten de komende maanden op basis van de aanbevelingen uit dat rapport een nieuwe Gedragscode opstellen, die in mei 2017 moet verschijnen.