Bevindingen over P.J. Meertens op grond van literatuur en geraadpleegde bronnen

Rapport van de Commissie van Drie

Commissie: H.W. von der Dunk, I. de Haan en J.Th.M. Houwink ten Cate

2006 | 84 pagina's | ISBN 90-6984-502-4 | gratis

Een onderzoek naar de houding van P.J. Meertens tijdens de Tweede Wereldoorlog door H.W. von der Dunk, J.Th.M. Houwink ten Cate en I. de Haan in opdracht van de KNAW. Het rapport is geschreven op basis van archiefonderzoek en interviews met personen die P.J. Meertens persoonlijk hebben gekend of die onderzoek naar hem hebben gedaan. Een diepgravend rapport met genuanceerde oordeelsvorming.