Brief d.d. 10 maart 1999 aan de minister van OCenW over de te volgen procedure voor de eventuele tweede selectieronde van de dieptestrategie

Commissie Geesteswetenschappen (CGW), Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)

1999 | gratis