Brief samen met Commissie Geesteswetenschappen aan de minister van OCenW over de tweede selectieronde van de dieptestrategie

Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR), Commissie Geesteswetenschappen (CGW)

1999 | gratis