Brief van de KNAW aan de minister van Justitie over de rechtsgang binnen Nederland

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2008 | 3 pagina's | gratis

De minister van Justitie wil een landelijk openbaar register inrichten voor gerechtelijk deskundigen in strafzaken. De KNAW pleit er voor de wetenschappelijke deskundigen buiten dit register te houden. Zij betwijfelt of opname in het register de beste manier is om te verzekeren dat altijd de beste en recentste wetenschappelijke kennis in de strafprocedure wordt ingezet.
De Akademie meent dat beter begrip van elkaars professionele attitude bij enerzijds wetenschappers en anderzijds rechterlijke macht, het openbaar ministerie en de verdediging, zal resulteren in een betere bijdrage van de wetenschap aan de rechtsgang.