Briefadvies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Bachelor-Master structuur (BaMa)

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2008 | gratis

Het BaMa-stelsel is gebaat bij heldere individuele selectie bij de toelating van studenten tot een masteropleiding. Hiertoe is een ‘harde knip, tenzij’ nodig tussen de bachelor- en de masteropleiding. Ook pleit de Akademie voor een betere landelijke afstemming, over faculteits- en universiteitsgrenzen heen.

Die maatregelen komen de kwaliteit van de opleidingen ten goede en vergroten de aantrekkingskracht voor buitenlandse studenten, schrijft de KNAW in een advies aan minister Plasterk. Tevens wenst de KNAW de handhaving van de harde knip tussen master- en promotieopleiding.