Briefadvies aan de minister van VWS over versterking infrastructuur klinisch onderzoek

Raad voor Medische Wetenschappen (RMW)

2010 | gratis

De KNAW is van mening dat de basisinfrastructuur voor klinisch interventieonderzoek in Nederland verbetering verdient. Investeringen in deze infrastructuur zal een hoog niveau van veiligheid voor patiënten en proefpersonen leveren, bijdragen aan een effectieve inzet van onderzoeksmiddelen, een brede onderzoeksagenda waarborgen en zorg dragen voor een evenwichtige samenwerking tussen industrie en onderzoeksinstellingen. De KNAW heeft dan ook in bijgevoegde brief aan de minister van VWS gevraagd om een programmacommissie in het leven te roepen, die adviseert over de wijze waarop de klinische onderzoeksinfrastructuur in Nederland verder kan worden uitgebouwd.