Briefadvies aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) inzake veldbiologisch onderzoek

Commissie Dierproeven en Biotechnologie, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2006 | gratis