Briefadvies aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de evaluatie van het Besluit Biotechnologie bij Dieren

Commissie Dierproeven en Biotechnologie, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2005 | gratis