Briefadvies van TWINS Raad KNAW aan NWO over Computational Science

Raad voor Technische Wetenschappen, Wiskunde en Informatica, Natuur- en Sterrenkunde en Scheikunde (TWINS-KNAW)

2009 | 7 pagina's | gratis

Computational Sciences (CS) is een snel groeiend multidisciplinair onderzoeksgebied waarin gebruik wordt gemaakt van geavanceerde computationele modellen en data-analyses. De ontwikkelingen zijn de laatste vijftien jaar bijzonder hard gegaan en bieden de komende jaren kansen op grote doorbraken. De TWINS Raad van de KNAW heeft in september 2009 aan NWO een briefadvies uitgebracht waarin zij pleit voor een extra impuls voor het onderzoeksgebied, gericht op integratie van alle betrokken disciplines. Dat heeft inmiddels geresulteerd in de oprichting van een breed samengestelde National Committee Computational Science (NCCS).