Bundeling van kwaliteit

Vernieuwing van de Dieptestrategie voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.Een advies in opdracht van het bestuur van de KNAW

Een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2010 | ISBN 978-90-6984-614-9 | gratis

De KNAW pleit voor het extra stimuleren van gebieden waarin Nederland excelleert en het versterken van de Nederlandse positie in de competitie voor Europese fondsen, die naar verwachting in de komende jaren sterk zullen groeien. Onder de titel Bundeling van kwaliteit brengt de KNAW daarom een advies uit voor vernieuwing van het instrument Dieptestrategie, dat een belangrijke rol kan spelen om via krachtenbundeling te komen tot sterke toppen van onderzoek en innovatie.