Cooperation between universities and pharmaceutical industry

New opportunities in drug research?

Academy Committee for Chemistry (ACC), Council for Medical Sciences (RMW)

2005 | 64 pagina's | ISBN 90-6984-465-6 | gratis

Pharmaceutical research, nowadays, is taking place in a complex arena. Despite the promising potential for research, every year fewer new medicines appear on the market. To solve this problem, optimal cooperation between universities and the pharmaceutical industry should be pursued. Cooperation offers great opportunities at all stages of the drug development process. Topic of this report is the question whether cooperation, as it stands at present in the Netherlands, is sufficiently geared towards future developments within drug research.

The report is partly in Dutch.

Er is veel in beweging in het veld van het farmaceutisch onderzoek. Ondanks de veelbelovende mogelijkheden voor onderzoek worden elk jaar minder nieuwe medicijnen op de markt gebracht. Om dit probleem op te lossen is een optimale samenwerking tussen universiteiten en de farmaceutische industrie van belang. Samenwerking biedt grote mogelijkheden in alle stadia van het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen. Onderwerp van dit rapport is de vraag of de in Nederland bestaande samenwerking voldoende is toegerust op toekomstige ontwikkelingen in het geneesmiddelenonderzoek. Het rapport is gedeeltelijk in het Engels.