Corpus iuris civilis

Deel VII, Tekst en vertaling, Codex Justinianus 1-3

Onder redactie van: J.E. Spruit, J.M.J. Chorus en L. de Ligt met medewerking van R. Forrez en E. Slob

2006 | liv + 642 pagina's | ISBN 90-6984-451-6 | Euro 70,00

De reeks Corpus iuris civilis is verkrijgbaar via Amsterdam University Press.

Een monumentaal standaardwerk van het Romeinse recht

Sedert de late Middeleeuwen, heeft na de Bijbel, geen boek zoveel vormende kracht uitgeoefend op het recht en de samenleving als het Corpus iuris civilis. Honderden jaren heeft de wetgeving van de Oost-Romeinse keizer Justinianus (527-565) in Europa een allesoverheersende invloed gehad op het Europese recht in de breedste zin van het woord: op de rechtspraak, op de vorming van bestuursnormen en op de structuur van de civielrechtelijke wetgevingen die in de achttiende en negentiende eeuw in Europa tot stand kwamen. Het werk wordt nu in het Nederlands vertaald en uitgegeven in een twaalfdelige kolommeneditie, waarin de brontekst naast de Nederlandse tekst is gezet. Deze monumentale reeks richt zich tot juristen, historici, classici, theologen en allen die zich betrokken voelen bij de antieke grondslagen van ons recht en daarmee van onze cultuur en samenleving.