De KNAW en de Nederlandse wetenschap tussen 1930-1960

G. Alberts en H.J. Zuidervaart (red.). Met bijdragen van G. Alberts, C.D. Andriesse, H.G. van Bueren, P.J. Knegtmans, L. Laeyendecker en H. Pleij

2009 | 168 pagina's | ISBN 978-90-6984-579-1 | gratis

Door in deze bundel een langere periode in beschouwing te nemen - 1930 tot 1960 - is het mogelijk de bewegingen van wetenschap en Akademie dwars door de oorlogsjaren heen te volgen.

De jaren 40-45 worden niet zozeer beschreven vanuit een bezettingsperspectief, maar ze worden beschouwd in termen van voortgaande wetenschapsbeoefening.

Het meest veranderden de machtsverhoudingen voor de KNAW. Kon ze in 1938 nog dromen haar gedistingeerde positie te handhaven met onderscheidende kledij, in 1945 was ze gewoon een club naast andere verenigingen geworden.

Deel 9 in de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Leverbaar via bol.com.