De toegankelijkheid van gegevens uit publieke en semi-publieke administraties voor wetenschappelijk onderzoek

KNAW-advies

Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)

2006 | 8 pagina's | gratis

Met de opkomst van informatisering en digitalisering worden in administraties van publieke en semi-publieke organisaties op systematische wijze steeds meer gegevens gegenereerd die voor wetenschappelijk onderzoek van belang kunnen zijn. In de praktijk zijn er echter nog steeds vele wettelijke, organisatorische en financiële barrières voor wetenschappelijke onderzoekers waardoor de administraties voor wetenschappelijk onderzoek toch nog niet goed toegankelijk zijn.

Het ministerie van OCW is van plan in overleg te treden met de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken om deze barrières te verminderen en daarmee de beschikbaarheid van gegevens uit de administraties voor wetenschappelijk onderzoek te verbeteren. De SWR heeft, op verzoek van het ministerie van OCW, een advies opgesteld waarin de raad ingaat op de maatschappelijke baten van een betere toegankelijkheid van gegevens uit publieke en semi-publieke administraties voor wetenschappelijk onderzoek aan de hand van een aantal voorbeelden.