De toren van Pisa rechtgezet

Over de toekomst van de Nederlandse Archeologie

Verkenningscommissie Archeologie (Raad voor Geesteswetenschappen RGW)

2007 | xxii + 100 pagina's | ISBN 978-90-6984-517-3 | gratis

De positie van de archeologie aan de Nederlandse universiteiten is wankel door de kloof die het afgelopen decennium tussen de universitaire en de commerciële archeologie is ontstaan. Dat schrijft de KNAW in het rapport De toren van Pisa rechtgezet. Over de toekomst van de Nederlandse archeologie.