De verbeelding van de emotie, kunst als bindend element in de samenleving

Adriaan van der Staay

2007 | 120 pagina's | ISBN 978-90-7868-103-8 | gratis

Eerste in een reeks van gezamenlijke publicaties van RijksakademiePORTAAL en de KNAW.
De laatste tijd wijzen beleidsmakers steeds vaker op het economische belang van kunst en cultuur, dikwijls de creatieve sector genoemd. Hiervan is het aandeel in werkgelegenheid groter dan dat van landbouw of chemische industrie. Waarom besteden we eigenlijk aandacht, tijd en geld aan kunst? En waarom wordt de inhoud van de creatieve sector zo zelden binnen cultuurpolitiek omschreven? Wat houdt onze samenleving bezig en wat is de plaats van de verbeelding daarbij?
In dit essay zoekt Adriaan van der Staay naar de betekenis van de verbeelding; meer specifiek naar de betekenis van de kunst in de moderne samenleving. En stuit daarbij onvermijdelijk op een ander fenomeen, namelijk dat van de wetenschap.