Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs

Vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2013 | 44 pagina's | ISBN 978-90-6984-660-6 | gratis

Middelbare scholieren zijn weliswaar vaardig met smartphone en Facebook, maar hebben onvoldoende inzicht in impact en risico’ s van digitale communicatie. Het huidige informaticaonderwijs leidt niet tot digitale geletterdheid: een basisvaardigheid in de huidige ICT-gedomineerde samenleving. De KNAW pleit daarom voor een nieuw, verplicht vak in de onderbouw van havo/vwo en grondige vernieuwing van het keuzevak Informatica in de bovenbouw.