Economische ontwikkeling en milieuverandering

Opschoor, J.B.

2003 | 28 pagina's | ISBN 90-6984-355-2 | gratis

Aanvankelijk werd in 1970 verondersteld dat met een economische groei een structurele toename van de milieudegradatie zou kunnen samenhangen. Sinds de vroege jaren '90 van de vorige eeuw wordt ook wel gesuggereerd dat dit verband steeds zwakker zal worden. Tenslotte zou dit zelfs omslaan in een situatie waarin voortgaande groei tot steeds minder milieubelasting zal leiden. Het resultaat is dat afstand wordt genomen van de te optimistische verwachting dat economische groei vanzelf tot een schoner milieu zal leiden. In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot het empirisch milieu-economisch onderzoek dat zich richt op de relatie tussen groei van het inkomen per hoofd van de bevolking en de belasting van het milieu. Vooral de invloed van milieubeleid op de richting van de technologische ontwikkeling is van belang om de feitelijke relaties tussen groei en milieu te typeren. En dat beleid is in sterke mate afhankelijke van andere factoren dan alleen maar het gemiddelde inkomen in een bepaald land.