Erop of eronder

Financiering van (bio)medisch wetenschappelijk onderzoek

Raad voor Medische Wetenschappen

2005 | 60 pagina's | ISBN 90-6984-457-5 | gratis

In dit advies doet de KNAW aanbevelingen voor een beter systeem van financiering van (bio)medisch onderzoek. Zij adviseert onder meer dat financiering via een open competitie moet worden verkregen waarbij wetenschappelijke kwaliteit de leidraad is. Belangrijk daarbij is dat het financieringssysteem flexibel is en de administratieve lastendruk tot een minimum beperkt blijft.

Essentiële voorwaarden om kwalitatief hoogwaardig (bio)medisch onderzoek uit te voeren zijn een competitieve en uitdagende omgeving waarin excellente onderzoeksgroepen kunnen floreren. Deze voorwaarden kunnen alleen worden gerealiseerd met behulp van een passend financieringssysteem. In het rapport worden de knelpunten in het systeem van onderzoeksfinanciering in nationaal en internationaal perspectief besproken en mogelijkheden voor verbetering ervan aangedragen.

Een belangrijke aanbeveling luidt dat de omvang van de eerste geldstroom moet worden beschermd, omdat deze onmisbaar is voor de continuïteit van onderzoekslijnen, voor het carrièrebeleid van onderzoekers en voor de kostbare infrastructuur binnen de instellingen. De afkalving van deze basisfinanciering van wetenschappelijk onderzoek dient te worden gestopt.

Binnen de tweede geldstroom, het onderzoeksgeld dat via NWO over de universiteiten wordt verdeeld, moeten meer mogelijkheden komen voor open programma's, waarbij wetenschappelijke kwaliteit en wetenschappelijke vernieuwing centraal staan. Meer persoonsgebonden subsidies en subsidies voor programma's met een langere looptijd zijn nodig om vernieuwend onderzoek te stimuleren. Deze middelen dienen in een open competitie te worden verkregen.

Ook moet het systeem van matching worden herzien. Van onderzoeksinstellingen wordt verwacht dat zij subsidies uit de tweede en derde geldstroom aanvullen uit eigen middelen en dat leidt tot zware financiële verplichtingen waaraan niet kan worden voldaan zonder aantasting van de wetenschappelijke infrastructuur. De KNAW beveelt aan dat een geoormerkt budget voor matchingsverplichtingen wordt ingesteld dat wordt bekostigd met een uitbreiding van de eerste geldstroom. Daaruit kan per tweede- of derdegeldstroomsubsidie een toeslag worden gegeven.