Ethiek van empirisch sociaal-wetenschappelijk onderzoek

Advies Commissie Wetenschap en Ethiek

A. Soeteman en F. van den Born (samenstelling)

2007 | 102 pagina's | ISBN 978-90-6984-528-9 | gratis

Verslag van het symposium 'Ethiek van empirisch sociaal-wetenschappelijk onderzoek' georganiseerd door de Advies Commissie voor Wetenschap en Ethiek (ACWE) van de KNAW, 22 juni 2006.

Met bijdragen van Matthias Borgers, Frank Bovenkerk, Henk van de Bunt, Hans Crombag, Wouter van Dieren, Godfried Engbersen, Rien van IJzendoorn, Joanne van der Leun, Bert Niemeijer en Robert Vermeiren met een voorwoord en nabetrachting van Arend Soeteman.

De bundel schenkt aandacht aan:

  • de rol die normatieve overwegingen spelen bij het beoordelen van aanvragen voor sociaalwetenschappelijk onderzoek (thema 1 van de bundel);
  • vragen naar aanvaardbaarheid van beperkingen in de verslaglegging van het onderzoek die ten koste gaan van transparantie en controleerbaarheid (thema 2 van de bundel);
  • de afstand die idealiter bestaat tussen sociaalwetenschappelijk onderzoek en beleid (thema 3 van de bundel); en tot slot
  • het gebruik van onderzoeksgegevens door anderen dan de onderzoeker zelf en mogelijke strategieën die de onderzoeker kan hanteren om de integriteit van zijn of haar onderzoeksgegevens te waarborgen (thema 4 van de bundel).
In de nabeschouwing van de hand van Arend Soeteman, dagvoorzitter van de conferentie, worden enkele aanbevelingen gedaan over ethische kwesties in empirisch sociaalwetenschappelijk onderzoek. Hierin sluit hij nauw aan op het in 2005 verschenen KNAW-rapport Wetenschap op bestelling.