Evaluatie wetenschappelijk ruimteonderzoek in Nederland, 2006-2011

2011 | gratis

De KNAW heeft op verzoek van de staatssecretaris van OCW een evaluatie uitgevoerd van het wetenschappelijk ruimteonderzoek in Nederland in de periode 2006-2011. Daaruit bleek dat Nederland erg goed is in de rol van principal investigator van ruimte-instrumenten voor astrofysica en aardgericht onderzoek. Ook hebben we een aantal internationaal zeer hoog aangeschreven onderzoeksgemeenschappen voor de exploitatie van de data die met onder andere deze satellieten is vergaard. Door de goede positie die Nederland heeft op bovengenoemde terreinen is het te verwachten dat Nederlandse onderzoekers ook in het zich ontwikkelende veld van het planeetonderzoek een rol van betekenis kan spelen. De KNAW adviseert de staatsecretaris om het programma gebruikersondersteuning op de gebieden aardobservatie en planeetonderzoek voort te zetten.