Gedragscode belangenverstrengeling prijzen, lidmaatschappen en subsidies

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2015 | 3 pagina's | gratis

De KNAW heeft een gedragscode voor besturen, jury’s en commissies voor de beoordeling en besluitvorming over het verstrekken van prijzen, lidmaatschappen en subsidies door de KNAW. Doel daarvan is transparantie en het voorkomen van (schijn van) belangenverstrengeling.