Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek

Advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad

Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)

2003 | 52 pagina's | ISBN 90-6984-381-1 | gratis

De gedragscode is een uitwerking voor onderzoekers van de Wet Bescherming Persoonsgegevens uit 2001, die de privacy van de Nederlandse burger beschermt. Deze code biedt onderzoekers die werken met privacygevoelige gegevens praktische aanwijzingen over hoe ze daar verantwoord mee om moeten gaan. Volgens de code mogen niet meer gegevens worden verzameld dan voor het onderzoek noodzakelijk is, en moeten de gegevens zoveel mogelijk worden geanonimiseerd. De gedragscode geeft als belangrijke richtlijnen dat onderzoekers persoonsgegevens uitsluitend voor onderzoek, dat wil zeggen ten behoeve van een wetenschappelijke publicatie, gebruiken, en dat individuen in die publicatie nooit herkenbaar mogen zijn.