Genome Editing

Visiedocument KNAW

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2016 | 6 pagina's | gratis

Over de toepassing van genome editing is een brede internationale discussie nodig. Centrale vraag daarbij is niet óf we genome editing moeten gebruiken, maar op welke manier en voor welke toepassingen we die inzetten. Ook moet de bestaande regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen tegen het licht worden gehouden omdat lang niet altijd duidelijk is of die geldt voor genome editing. Dat constateert de KNAW in een ‘visiedocument’ waarin ze de wetenschappelijke, ethische en maatschappelijke aspecten van genome editing bij de mensen, dieren, micro-organismen en planten kort doorneemt en een aantal aanbevelingen doet.