Geschiedenis en geschiedschrijving in Italië

Reflecties van een correspondent terug in Nederland

Kessel, P.J. van

2006 | 36 pagina's | ISBN 90-6984-487-7 | gratis

De Italiaanse wetenschapsbeoefening kent een traditie van 'ongedisciplineerde' vrijzinnigheid die ruimte biedt voor interdisciplinair, probleemgericht onderzoek en voor nieuwe en vernieuwende invalshoeken. Historisch onderzoek in Rome wordt onvermijdelijk beïnvloed door het internationale milieu van meer dan twintig buitenlandse onderzoeksinstituten naast de bestaande Italiaanse instellingen. Het onderzoek van deze instituten, ook al is het nationaal qua opzet, steunt vaak op materiaal uit collecties beheerd door het Vaticaan dat door zijn supranationaal karakter een extra dimensie aan het onderzoek toevoegt.

Rustend correspondent van de Akademie en oud-vice-directeur van het Nederlands Instituut te Rome, dr. P.J. van Kessel, blikt terug op een correspondentschap van meer dan dertig jaar, en gaat in op de Italiaanse wijze van geschiedbeoefening.