Gij letterdames en gij letterheren

Nieuwe mogelijkheden voor taalkundig en letterkundig onderzoek in Nederland

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Verkenningscommissie Taal- en Letterkunde (ingesteld door de Raad voor Geesteswetenschappen)

2004 | xvi + 216 pagina's | ISBN 90-6984-406-0 | gratis

In dit rapport worden de resultaten van de verkenning taalkunde en letterkunde gepresenteerd. De taalkunde wordt in dit rapport opgevat als de wetenschap der taalverschijnselen, de letterkunde als de studie naar de literaire productie, distributie en receptie in haar culturele context in afzonderlijke talen en de kenmerken van de literatuur in het algemeen. De taalkunde en de letterkunde zijn in de afgelopen decennia eigen wegen gegaan. Op het terrein van het onderzoek bestaan slechts enkele raakvlakken; beide zijn bijvoorbeeld beïnvloed door het structuralisme. Het uit elkaar groeien is een internationale trend en om die reden heeft de commissie de twee wetenschapsgebieden in afzonderlijke hoofdstukken besproken. De commissie vindt het echter onjuist dat in de opleiding tot taalkundige of letterkundige geen systematische kennis wordt aangeboden van het complementaire wetenschapsgebied dat taal tot object heeft. Op het gebied van onderwijs pleit de commissie dan ook voor een brede, complementaire vorming, waar taalkunde en letterkunde beide aan bod komen.