Grenzeloze wetenschap

Enkele gedachten over onderzoekersopleidingen en de bekostiging van universitair onderzoek

Koninklijke Nederlands Akademie van Wetenschappen (KNAW) werkgroep Universitair Onderzoek

2002 | gratis

Centraal staat in deze notitie de vraag hoe (veranderingen in) organisatie en financiering van het universitair onderzoek kunnen bijdragen aan de vitale doelstellingen: - het leveren van kwalitatief hoogwaardige onderzoeksprestaties nu en in de toekomst - het bieden van een aantrekkelijk werk- en opleidingsklimaat voor jonge, talentvolle onderzoekers. Voortbouwend op het KNAW-advies 'Rijzende Sterren' (2000) wordt een voorstel uitgewerkt om in de onderzoeksbekostiging van de universiteiten door de minister van OCenW een prominente plaats in te ruimen voor de onderzoekscholen.