Hersenen, lichaam en geest in het laat-antieke wijsgerige en medische denken