Het computergebruik door onderzoekers werkzaam bij de faculteiten Letteren, Godgeleerdheid en Wijsbegeerte

Samenvattend verslag van gesprekken met vertegenwoordigers van de faculteiten

Commissie Geesteswetenschappen (CGW)

1999 | gratis