Het klimaat voor de wetenschap

Jaarrede van de president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen gehouden op 10 mei 2010

Robbert Dijkgraaf

2010 | 20 pagina's | ISBN 978-90-6984-605-7 | gratis

In zijn Jaarrede 2010 pleit KNAW-president Robbert Dijkgraaf voor maximale transparantie in wetenschappelijk onderzoek, onontkoombaar nu het gezag van wetenschap in maatschappelijke discussies allesbehalve vanzelfsprekend is, getuige ook het klimaatdebat anno 2010.