Het Trippenhuis (DVD)

2009 | ISBN 978-90-6984-578-4 | gratis

Het Trippenhuis aan de Amsterdamse Kloveniersburgwal werd van 1660 tot 1662 gebouwd door de broers Louys en Hendrick Trip. Deze 'kooplieden in waepenen, geschut, cogels & amonitie van oorloge' hoorden in de Gouden Eeuw tot de rijkste families in Holland. In 1814 bestemde Koning Willem I het Trippenhuis tot zetel van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, nu de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Daarnaast bood het onderdak aan ?s Rijks Museum, tot dit in 1885 naar het nieuw gebouwde Rijksmuseum verhuisde. Deze DVD laat in 12 minuten de geschiedenis van het gebouw en de bewoners zien in een groot aantal historische beelden, 3-D animaties en filmopnames.