Images agentes

Geheugenboeken en de organisatie van kennis in de Neolatijnse literatuur

Enenkel, Karl

2005 | 36 pagina's | ISBN 90-6984-480-X | gratis

Het vakgebied Neolatijnse letterkunde heeft raakvlakken met onder meer intellectuele geschiedenis, filologie en boekwetenschap. Enenkel zal zich in zijn onderwijs en onderzoek bezig gaan houden met 'de Neolatijnse literatuur in haar Europese dimensie' van de veertiende tot het eind van de achttiende eeuw. Het Neolatijn was in die periode de toonaangevende taal van literatuur, onderwijs en wetenschap. Enenkel hoopt dat hij door het in kaart brengen van de verschillende soorten Neolatijnse teksten een bijdrage kan leveren aan een beter begrip van de ontwikkeling van de Europese cultuur. Hij zal daarbij ruim aandacht geven aan Nederland als een van de centra van het Humanisme, en hun verbindingslijnen met landen in Midden- en Oost-Europa.