Intern advies d.d. 17 juli 2000 met drie voorstellen in het kader van de Investeringsportefeuille wetenschappelijk onderzoek van de KNAW

'De "sociale quaestie" in transnationaal en transcultureel perspectief'; 'De Netwerkeconomie'; 'Belichaamde Cognitie, Een Investeringsportefeuille voor de Psychonomie'

Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)

2000 | gratis