Investeren in kennis

Open brief aan de kabinetsformateur van VNO-NCW, KNAW, NWO, TNO en VSNU

VNO-NCW, KNAW. NWO, TNO, VSNU

2002 | gratis

Volgens VNO-NCW, KNAW, NWO, TNO en VSNU is een extra, structurele impuls voor wetenschappelijk onderzoek van 100 miljoen euro per jaar noodzakelijk om de Nederlandse kenniseconomie te laten uitgroeien tot de top van Europa. Dit schrijven de vijf organisaties in een gezamenlijke open brief aan kabinetsinformateur Donner. De nieuwe regering zal een duidelijke kennisstrategie moeten ontwikkelen, waarin de uitgaven voor onderzoek en innovatie (publiek en privaat) in Nederland tot de Europese doelstelling van 3% van het BNP zullen groeien.