Jaarrede 2004 Bouwen aan de kennisinfrastructuur - mondiaal en nationaal

Jaarrede van de president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, uitgesproken tijdens de Verenigde Vergadering op 10 mei 2004

Levelt, W.J.M.

2004 | gratis

Prof. dr. W.J.M. Levelt, president van de KNAW, gaat in zijn rede tijdens de Verenigde Vergadering van 10 mei 2004 in op het thema 'Bouwen aan de kennisinfrastructuur - mondiaal en nationaal'. Als in een stroomversnelling raken de academies van wetenschappen thans wereldwijd betrokken bij de inzet van wetenschappelijke en technologische expertise voor een betere wereld. In zijn rede houdt de president de taken en activiteiten van de KNAW op dat gebied onder de loep.