Jaarrekening 2009 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2010 | 53 pagina's | gratis

De jaarrekening van de KNAW is samengesteld uit de financiële jaaroverzichten van de institu-ten van de KNAW inclusief die van het Bureau KNAW en de concernbudgetten; tevens zijn via consolidatie opgenomen de jaarrekeningen van onder andere de private wetenschappelijke fondsen en stichtingen waarvan de administraties separaat worden gevoerd.