Jaarverslag 2009

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2010 | IV + 48 pagina's | ISBN 978-90-6984-610-1 | gratis

In het jaarverslag van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) worden de belangrijkste resultaten van 2009 gepresenteerd. De indeling sluit aan bij die van de Strategische Agenda 2010-2015 Voor de wetenschap. De Akademie in de kennissamenleving naar de drie hoofdtaken: het genootschap, de institutenorganisatie en de adviesfunctie. Het jaarverslag sluit af met het financiële bestuursverslag.

De Jaarrekening 2009 van de KNAW kunt u eveneens online inzien door hier te klikken.