Jaarverslag van de Raad voor Geesteswetenschappen over 2008