KNAW-advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake onderzoekersopleidingen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2008 | 4 pagina's | gratis

In 2007 kondigde minister Plasterk van OCW aan de mogelijkheid te willen verkennen om de keuzemogelijkheden voor promovendi te vergroten. Begin 2008 verzocht hij NWO een pilot op te zetten voor het verstrekken van tranining grants via 'graduate schools naar Amerikaans model'. De KNAW steunt het idee van tranining grants. Vooral het idee om goede studenten in de gelegenheid te stellen al in een vroeg stadium hun eigen onderzoek te ontwikkelen, spreekt haar aan. De KNAW pleitte hier in 2001 al voor in haar advies Rijzende Sterren (pdf).

De Akademie stelt zich op het standpunt dat bij de introductie van nieuwe opleidingsmodellen recht moet worden gedaan aan de landelijke samenwerking in onderzoekersopleidingen, zoals in onderzoekscholen. Wil Nederland jonge onderzoekers optimaal opleiden en zich internationaal blijven onderscheiden, dan is samenwerking tussen universiteiten onontbeerlijk.