Kwaliteit verplicht

Naar een nieuw stelsel van kwaliteitszorg voor het wetenschappelijk onderzoek. Rapport van de werkgroep Kwaliteitszorg, Wetenschappelijk Onderzoek en standpuntbepaling KNAW, NWO en VSNU

Werkgroep Kwaliteitszorg Wetenschappelijk Onderzoek en Standpuntbepaling KNAW, NWO en VSNU

2001 | 44 pagina's | ISBN 90-6984-315-3 | gratis

In dit rapport staat het ontwerp voor een nieuw stelsel van kwaliteitsbeoordeling voor universitair onderzoek beschreven. Om te voorkomen dat onderzoekers te vaak te maken krijgen met kwaliteitsbeoordelingen hebben de VSNU, NWO en de KNAW besloten wijzigingen aan te brengen in de organisatie daarvan. De huidige beoordelingen van het universitair onderzoek per vakgebied worden beëindigd. Hiervoor in de plaats komt een eens per zes jaar uit te voeren beoordeling door een internationale commissie van elke onderzoekschool en elk onderzoekinstituut. Het ontwerp voor het nieuwe stelsel is geleverd door de werkgroep Kwaliteitszorg Wetenschappelijk Onderzoek onder voorzitterschap van prof. dr. ir. J.H. van Bemmel. De resultaten van de evaluaties zullen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zodat de onderzoekers buiten de zesjarige evaluatie niet verder worden lastiggevallen door beoordelingscommissies. De rapporten van externe evaluaties zullen openbaar zijn. Er komt een jaarlijks verslag van de universiteiten, van NWO en van KNAW aan de minister van OCenW over de evaluaties die onder hun verantwoordelijkheid hebben plaatsgevonden en de naar aanleiding daarvan getroffen maatregelen. De drie organisaties werken aan een gemeenschappelijk protocol dat zowel de zelfevaluaties als de externe evaluaties bestrijkt. Daarnaast gaan de KNAW en de VSNU door met het uitbreiden en vernieuwen van het via internet toegankelijke landelijk informatiesysteem met beschrijvingen van lopend onderzoek. Deze publicatie is niet meer in boekvorm verkrijgbaar maar wel als PDF-File.