Kwaliteitsindicatoren voor onderzoek in de geesteswetenschappen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2011 | ISBN 978-90-6984-625-5 | gratis

De Akademie heeft een nieuw systeem voorgesteld van kwaliteitsindicatoren voor de geesteswetenschappen. De behoefte aan zo’n systeem speciaal voor de geesteswetenschappen is groot omdat bij de beoordeling van de kwaliteit van onderzoek beoordelaars doorgaans gebruik maken van instrumenten die niet zijn toegesneden op de geesteswetenschappen. Veel van die instrumenten zijn gebaseerd op publicaties en citaties in tijdschriften uit het Web of Science. Dat web is voornamelijk georiënteerd op de natuur- en levenswetenschappen en op Engelstalige artikelen. Boeken tellen daar niet mee. En ook de bijdrage van onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken en het debat daarover in de kwaliteitsbepaling wordt niet verdisconteerd.

Op verzoek van de commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen (de 'commissie Cohen') stelt de KNAW Commissie nu een systeem voor van kwaliteitsindicatoren die adequaat zijn voor de geesteswetenschappen. Ze doet dat na een consultatie van het veld en een internationale inventarisatie.

Het rapport is geschreven door de Commissie Kwaliteitsindicatoren Geesteswetenschappen, onder voorzitterschap van de Utrechtse hoogleraar in de Geschiedenis van de Filosofie Keimpe Algra. Handout: schets van een systeem van kwaliteitsindicatoren voor de geesteswetenschappen (pdf).