Kwaliteitszorg in de wetenschap

Van SEP naar KEP: Balans tussen rechtvaardigheid en eenvoud

KNAW-commissie kwaliteitszorg

2008 | ISBN 978-90-6984-554-8 | gratis

Analyse van de beoordeling van kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek door de Commissie Kwaliteitszorg van de KNAW.
De Commissie constateert in haar rapport dat het huidige bestel van evaluaties door velen als te complex en te belastend wordt ervaren. Ook constateert ze dat er weinig flexibiliteit in evaluaties zit waardoor sommige vakgebieden niet goed kunnen worden beoordeeld.
De Commissie pleit voor een Kern Evaluatie Protocol, kortweg KEP. Hierbij zou moeten worden uitgegaan van één evaluatiesysteem waarbij alleen de meest relevante informatie hoeft te worden geleverd. Dat protocol moet tevens voldoende flexibiliteit hebben om de verschillen tussen vakgebieden te accommoderen. Het aantal hoofdcriteria kan worden teruggebracht naar drie: kwaliteit, productiviteit en relevantie.